fbpx

Dicționar Economic

DATORIE PUBLICĂ

joi, 16 ianuarie, 2014

ansamblul obligaţiilor pe care
statul şi le asumă atunci când contractează împrumuturi
interne sau/şi externe în vederea finanţării economiei,
când aceasta se confruntă cu deficite bugetare, cu insu-
ficienţa rezervelor valutare şi alte fenomene de
dezechilibru. D.p. este legată de intervenţia financiară
a statului în economie, prin care se urmăreşte formarea
de capital public, stimularea investiţiilor, creşterea ocu-
pării etc. Într-o accepţiune mai largă, d.p. cuprinde,
deopotrivă, şi datoria la vedere, ce rezultă din
depunerile de lichidităţi în casieriile publice şi care
este exigibilă în orice moment, din partea deponenţilor.
Structura d.p. cuprinde: datoria internă şi datoria
externă. D.p. internă poate fi: d.p. de consum 
(rezultată din împrumuturi de stat destinate cumpărării
de bunuri de consum pe o perioadă determinată,
convenită de contractanţi); d.p. de mărfuri (generată
de împrumuturi destinate promovării diferitelor
categorii de mărfuri, de către autorităţile publice); d.p.
de producţie (determinată de împrumuturi pentru
activităţi de producţie sub formă de exploatare, amelio-
rare sau modernizare); d.p. de valori (valoare a
înscrisurilor pe care statul le emite şi fie le înmânează
creditorilor săi, fie le înregistrează în evidenţele datoriei
publice, fără să elibereze înscrisuri speciale). D.p.
externă poate fi: brută; netă; garantată etc.
Corespunzător acestor forme, au loc îndatorarea internă
şi îndatorarea externă. Gradul de îndatorare a unei ţări
exprimă mărimea datoriei publice (d.p.) pe unitatea
d.p.
sau pe unitatea de
de produs intern brut (PIB):
PIB
d.p.
. D.p. este, în mare parte,
produs naţional brut:
PNB
rezultatul deficitului bugetului de stat; pe termen lung,
d.p. tinde să se micşoreze, atunci când excedentele
bugetare sunt dese şi suficient de mari pentru a depăşi
deficitele. D.p. tinde să devină cronică în cazul în
care excedentele bugetare sunt rare şi insuficiente.
Serviciul datoriei reflectă toate plăţile legate de
executarea obligaţiilor asumate, adică atât rambur-
sarea împrumuturilor, cât şi achitarea dobânzilor
aferente. Măsura în care, prin d.p. de astăzi, se
transmit generaţiilor viitoare bunuri de echipament
sau posibilităţi de producţie şi de consum, d.p. se
exprimă prin aşa-numitul efect de transfer intern (v.
 datorie externă, deficit bugetar).

analize cursdeguvernare