fbpx

Dicționar Economic

ECONOMIE DE PIAŢĂ REALĂ

joi, 16 ianuarie, 2014

acel sistem care
funcţionează efectiv în diferite ţări şi care nu
realizează integral caracteristicile modelului ideal;
există o mare diversitate de modele de e. de p.r., în
fapt fiecare ţară are propriul model de e. de p.r. Pe
deasupra acestor deosebiri, e. de p.r. moderne le sunt
comune unele caracteristici. Pluralismul formelor de
proprietate, în care proprietatea particulară este
preponderentă. Titularul fiecărei forme de proprietate 
este orientat ferm spre câştig şi îşi asumă dreptul de
 decizie în condiţii de risc şi incertitudine. O structură
tehnico-economică modernă, componentă substan-
ţială a unei înalte eficienţe – premisa satisfacerii
decente a nevoilor pentru marea majoritate a cetăţe-
nilor, a libertăţii economice, inclusiv a democraţiei.
Economia este descentralizată, bazată pe decizii
individuale, a căror coerenţă se asigură prin
mecanismul pieţei, pârghiile economico-financiare
şi cadrul legislativ. Sistem de pieţe concurenţiale, care
funcţionează pe principiile vaselor comunicante,
bazate pe reguli clare care-i stimulează pe cei între-
prinzători şi îi elimină pe cei imobili şi inadaptabili.
Pentru majoritatea bunurilor marfare, preţurile se for-
mează prin negocieri libere între vânzători şi
cumpărători, fără intervenţii administrative din partea
statului şi altor centre de forţă economică. Un sistem
financiar-bancar ramificat, modern echipat, care-şi
asumă reglarea masei monetare şi orientarea acţiu-
nilor agenţilor economici. Statul democratic veghează
la respectarea regulilor, este agent economic; prin
diferite organisme specializate, el adoptă măsuri
pentru completarea şi, când este cazul, corectarea
funcţionării pieţei, prin folosirea cadrului legislativ,
a pârghiilor economico-financiare şi altor in-
strumente, în conformitate cu filosofia funcţionării
pieţei. Populaţiei, agenţilor economici le sunt carac-
teristice anumite mentalităţi: prevederea, iniţiativa,
riscul, inhibarea mentalităţilor paternaliste etc. Deşi
mecanismul e. de p.r. are şi unele neajunsuri, el s-a
dovedit cel mai adecvat sistem de organizare şi
funcţionare a economiei din toate cele care au fost
imaginate şi practicate de-a lungul istoriei (v.
Economie mixtă, Sistem economic).

analize cursdeguvernare