fbpx

Dicționar Economic

ECONOMIE DE TRANZIŢIE

joi, 16 ianuarie, 2014

formă de existenţă
a economiei de schimb, care corespunde perioadei
de trecere de la economia centralizată, de comandă,
bazată pe monopolul proprietăţii sociale socialiste
asupra mijloacelor de producţie (socialism), la eco-
nomia concurenţială, de piaţă, care se întemeiază pe
proprietatea privată, pe libera iniţiativă şi libertatea
economică (capitalism). În e. de t. se întâlnesc atât
elemente caracteristice economiei de comandă (care
sunt într-o continuă diminuare, într-un proces de
lichidare), cât şi elemente caracteristice economiei
concurenţiale (aflate într-un proces evolutiv,
cantitativ şi calitativ). În cadrul e. de t. se înfăptuiesc
obiectivele majore ale procesului de tranziţie:
stabilizarea macroeconomică şi controlul acesteia;
crearea sectorului particular (care va trebui să devină
dominant), privatizarea şi restructurarea între-
prinderilor; redefinirea rolului statului în economie
(v. Capitalism, Socialism).

analize cursdeguvernare