fbpx

Dicționar Economic

ECONOMII DE SCARĂ

joi, 16 ianuarie, 2014

proces microeconomic
care se caracterizează prin creşterea dimensiunii, a
volumului producţiei şi scăderea costului mediu pe
termen lung. E. de s. pot fi cu caracter tehnic sau cu
caracter financiar. E. de s. sunt determinate de fac-
tori tehnici: o mai bună specializare a sarcinilor în
cadrul întreprinderii care devine posibilă printr-o
creştere a dimensiunii acesteia; accentuarea diviziunii
muncii pe fundalul sporirii capacităţii de producţie;
existenţa unui fenomen de indivizibilitate, când
utilaje şi dotări importante nu se justifică decât atunci
când volumul producţiei pe care întreprinderea îl
poate vinde este destul de mare. De asemenea, e. de
s. sunt determinate şi de factori economici: facilităţi
oferite de dimensiunea firmelor, în aprovizionare, în
păstrare, depozitare; bonificaţii sau comenzi impor-
tante, garanţii asupra calităţii produselor, a ritmului
de livrare; condiţii de credit şi de finanţare mai
avantajoase. Există două tipuri de e. de s., şi anume:
e. de s. interne şi e. de s. externe. E. de s. interne,
când are loc o creştere a dimensiunii întreprinderii
în ansamblul industriei (a domeniului de activitate),
fiind de natură tehnologică, managerială, financiară.
E. de s. interne rezultă, în principal din factori tehnici
care asigură o dimensiune mare a producţiei ca fiind
optimă, şi anume: a) costuri fixe totale ridicate (cu
echipamente, maşini) şi costuri fixe medii mai
scăzute, în condiţiile în care volumul producţiei este
mai mare; b) avantajele specializării, ale utilizării
liniilor tehnologice noi care conduc la creşterea pro-
ductivităţii factorilor; c) capacitatea de a suporta
costuri ridicate pentru cercetare dezvoltare. E. de s.
externe, respectiv, exterioare propriei funcţionări a
întreprinderii, legate de: o mai bună organizare a
pieţei factorilor de producţie, dezvoltarea unor
 servicii în beneficiul tuturor firmelor, existenţa unei
infrastructuri corespunzătoare, existenţa unor birouri
de studii interîntreprinderi care permit o mai bună
informare, difuzare a inovaţiilor şi a progresului
tehnic, posibilităţi de a face reclamă mai ieftin etc.
Când dimensiunea optimă a întreprinderii este
depăşită apar dezeconomii de scară (v. concentrare 
a producţiei, Randamente de scară, Specializare
economică).

analize cursdeguvernare