fbpx

Dicționar Economic

EMISIUNE DE TITLURI DE STAT

joi, 16 ianuarie, 2014

operaţiune
de lansare de împrumuturi de stat care se face prin
vânzarea-cumpărarea de titluri de stat în vederea
asigurării mijloacelor băneşti necesare finanţării
deficitului bugetar. Operaţiunea de emisiune de titluri
de stat, precum şi plata dobânzii aferente se realizează
direct de către Ministerul Finanţelor sau prin
intermediul altor instituţii financiare specializate, în
calitatea de agent al statului. În ţara noastră, Banca
Naţională îndeplineşte rolul de agent al statului în
emisiunea de titluri de stat. Totodată, băncile
comerciale pot să subscrie atât în nume propriu, cât
şi în nume propriu şi în contul clienţilor lor, persoane
juridice. E. de t. de s. presupune relaţii de piaţă. În
cadrul pieţei primare a titlurilor de stat au loc
operaţiuni de vânzare-cumpărare în momentul
emisiunii sau plasării acestora prin: subscripţie
publică, subscripţie publică garantată, licitaţie. Pe
piaţa secundară a titlurilor de stat se desfăşoară
operaţiuni de vânzare-cumpărare de titluri aflate în
circulaţie; aici au loc tranzacţii între societăţi bancare,
precum şi între acestea şi clienţii lor.

analize cursdeguvernare