fbpx

Dicționar Economic

Timp economic ca resursă 

joi, 16 ianuarie, 2014

(v. TIMP ECONOMIC)
Timp economic ca sistem referenţial  (v. TIMP ECONOMIC)
Timp economic ca sistem relaţional  (v. TIMP ECONOMIC)
TIMP LIBER, parte a timpului în afara programului de muncă, dedicată refacerii active a forţei de muncă, destinderii, studiului, instruirii, participării la viaţa de familie, educaţiei copiilor, distracţiei, sportului etc., contribuind la dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a individului. În teoria economică, t.l. este considerat un produs al progresului tehnic şi o trăsătură a societăţilor moderne. T.l. este în strânsă legătură cu nivelul general de dezvoltare a societăţii, a economiei. T.l., prin conţinutul şi funcţiile sale, se manifestă ca un factor al progresului, cu o contribuţie însemnată la sporirea eficienţei, a capacităţii de creaţie
a individului. T.l. este o componentă importantă a calităţii vieţii şi un indicator al nivelului de trai (v. Calitatea vieţii, Nivel de trai).

analize cursdeguvernare